Po prokliku na „přihláška“ se dostanete na formulář. Uzavírka 3.9.2022. Startovné je 100Kč/tým.

Po vyplnění této elektronické registrace uhraďte prosím poplatek na účet 43-3057400287/0100 a do poznámky platby uveďte název týmu.
Uzávěrka elektronických přihlášek je 3.9. 2022, ve 20:00.